close ⊗
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
test
EXCIF
Daten
.
close ⊗
test
Copyright by Presse-Photo Horst Schnase
>
close⊗
Kameramarke und Kameramodell
Sony
Kamera
Sony
Objektiv
Sony
Brennweite
Sony
Verschlusszeit
Sony
Blende
Sony
ISO
Sony
Datum
Sony
Software
Sony